Pressemeldinger og avisinnlegg


Det er farten som dreper – også i innføring av nye reformer


Les mer


Fødesituasjonen – vær i det minste ærlig – dreier det hele seg om økonomi og behov for sparing mer enn faglig forsvarlig tilbud?


Les mer


Liggetid ved fødeavdelingene – bruk ikke kvinnene som salderingspost!


Les mer


Likestilling – kvinners valg – likeverd


Les mer


Vold i nære relasjoner – vår tids største utfordring


Les mer


Heldøgnsbarnehage – hva blir det neste?


Les mer


Kvinner og helse – forebyggende undersøkelser.


Les mer


Liggetid ved fødeavdelingene


Les mer


Utregning av kontantstøtte


Les mer


Foreldre til overvektige barn trenger ikke trussel om barnevern.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80