Av Nestleder i Norges Kvinne-og familieforbund Wenche Rolstad

Norges Kvinne- og familieforbund har i flere år jobbet for å få denne stillingen tilbake til kommunene. Vi hører flere eksempler om hvor vanskelig det er når det ikke finnes noen som kan trå til ved akutt sykdom hos omsorgspersonen. Tidligere hadde vi husmorvikar i alle kommuner. Vi vil ha denne tjenesten tilbake. Det er ikke viktig for oss at det heter husmorvikar, innholdet i tjenesten er det som teller.

LES OGSÅ: Kristin møtte veggen. Nå fortviler hun over hjelpen som blir borte

Kristin Bjerkerud forteller at familie har hjulpet henne når de har kunnet. Hun sier også at hun har vært heldig for ikke alle har familie i nærheten. Sånn er det faktisk. I tillegg er det mange som er enslige med barn. Og mange i besteforeldregenerasjonen er i full jobb.

Jeg har vært stolt over at Gran kommune, som jeg flyttet til for noen år siden, hadde husmorvikar, nå kalt omsorgsvikar. Dette har jeg snakket om ved flere anledninger når jeg har snakket om hvilke saker vi jobber for i Norges Kvinne- og familieforbund (K & F) både da jeg var sentralstyremedlem og nå som nestleder i forbundet.

I vårt prinsipprogram har vi dette om ordningen:

Barnefamilier og sykdom:

Når lengre tids sykdom opptrer i familien, må kommunen ha et omsorgstilbud til barnefamiliene. Dette er stadig viktigere i dagens samfunn, med lite familie- eller sosialt nettverk for mange familier.  En arbeidstaker har etter folketrygdloven rett til 10 dagers permisjon med lønn pr. år når barnet eller den som passer barnet er syk. Dette dekker ikke alle behov, for eksempel hvis omsorgsgiver selv er syk. Ved alvorlig sykdom mener vi det er lite gunstig at barnefamilier tilbys beredskapshjem, i henhold til lov om barneverntjenester, som eneste mulige tiltak til hjelp og pass av barn. Innføring av familiehjelp(husmorvikarordningen tilpasset dagens familieliv), vil være en løsning. Behov som må dekkes er bl.a. å få barn opp og til barnehage/skole, og at noen er til stede ved hjemkomst, lager mat, vasker tøy etc. Dette går langt utover dagens hjelpeordninger med hjemmehjelp på timebasis.

K & F vil at

  • Kommunene må sørge for å ha en beredskap for barnefamilier når foreldrene blir syke og ikke kan ivareta omsorgen for barnet over en kortere eller lengre periode.
  • Det må være gode hjelpetilbud til barn og foreldre ved død i familie eller nabolag.
  • Tilbud om familiehjelp må finnes i alle kommuner, og må gjøres kjent for brukerne i kommunens informasjonsmateriell.
  • Egenandel på familiehjelp-tjenesten må innlemmes i ordningen med egenandelstak 2.»

Vi har et håp om at Gran kommune ser viktigheten av å opprettholde omsorgsvikarstillingen.