Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund i Molde 22.-24.10.2010 protesterer mot dagens utregning av kontantstøtte.

I dag er det åpningstiden til barnehagen som legges til grunn ved utregning av kontantstøtte, selv om barnet ikke har plass hver dag.  Dersom en av foreldrene er hjemme 1-2 dager i uken med barnet, får de ikke utbetalt kontantstøtte for disse dagene. />/>

Vi vil at ved beregning av kontantstøtte skal hver dag i barnehagen regnes som 20% plass, på lik linje med én dag i arbeidslivet.

Norges Kvinne- og familieforbund vil at foresatte får utbetalt kontantstøtte for de dagene barnet ikke har plass i barnehagen etter ovennevnte modell.

Først da blir det reell valgfrihet.

Er sendt til alle politiske partier, Stortingets finanskomite og Regjeringens finanskomite.