Forbundsledelsen skal 20.1. i møte med Helse- og omsorgsdepartementet

 og har i den anledning sendt ut følgende pressemelding:

Det er farten som dreper./>

Dette er et av argumentene Norges Kvinne- og familieforbund i dag tar opp i møte med Helsedepartementet i spørsmålet om nedleggelse av lokalt fødetilbud og nedleggelse av lokalsykehus.

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) møter i dag i helsedepartementet for å drøfte situasjonen rundt nedleggelse av lokale fødeavdelinger og lokalsykehus. Møtet er kommet i stand etter en sterk anmodning fra organisasjonen./>

Forbundet vil i møtet også gi uttrykk for bekymring i tempoet med gjennomføringen av Samhandlingsreformen. Man burde ta lærdom av det tempoet som NAV-reformen ble gjennomført i.

Det er et kjent begrep fra samferdselssektoren at det er farten som dreper. K&F er av den oppfatningen at tempoet i gjennomføringen er av en slik art at det kan drepe hele reformen. I tillegg er man bekymret for hvordan tilbudet til brukere da skal kunne opprettholdes. K&F ber derfor om at gjennomføringen utsettes til å skje fra 1.januar 2013 i stedet.

…………………………………

For ytterligere kommentarer og informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164 eller nestleder Sonja Kjørlaug på mobil: 97515971 kontaktes etter kl. 11.30/>