Her er forbundsleder Elisabeth Rusdals leserinnlegg i debatten som p.t. går i Fædrelandsvennen – men som er relevant for oss alle.

Debatt om kvinners valg med tanke på hjemmearbeid eller lønnet arbeid utenfor hjemmet går igjen.  Bakgrunnen har vært undersøkelse som viser at flere kvinner i dag ønsker en periode i livet å velge å være hjemme og ta omsorg for familien og barn.

Norges Kvinne – og familieforbund har 5 000 medlemmer. Blant våre medlemmer har vi kvinner som har valgt å være hjemmearbeidende. Vi har også kvinner som har valgt å være ute i lønnet arbeid, enten på heltid eller på deltid. Felles for oss er at vi som kvinner respekterer hverandre for det valg vi som kvinne har gjort. Gjennom vårt forbunds arbeid i 95 år har vi sørget for verdisetting av det ulønnede omsorgsarbeid kvinner utfører. Dette har også kommet til uttrykk gjennom vårt arbeid internasjonalt opp mot FN, der det er vedtatt at verdien av det ulønnede omsorgsarbeidet skal telles med i nasjonalbudsjettene. Vi har også en stor del av æren for at kontantstøtten ble vedtatt. For oss er den viktig, det er først da man sikrer valgfrihet.

De siste ukers debatt koker egentlig ned til spørsmålet om respekt for den enkelte kvinnes verdivalg. Det dreier seg om likeverd uavhengig av hvilke valg en tar. Likestilling er faktisk å sørge for at kvinner skal få velge hvordan de selv ønsker å leve. Det valg den enkelte kvinne tar, skal ha respekt fra samfunnet, fra menn men ikke minst også fra andre kvinner. Skal vi oppnå full likestilling, må ikke kvinner nedvurdere hverandres valg. Det splitter og hemmer likestilling.

I økende grad fremheves det at likestilling dreier seg om at alle kvinner skal ut i lønnet arbeid. Men da likestillingskampen startet var det faktisk med utgangspunkt i at kvinner som ønsket å ta lønnet arbeid utenfor hjemmet skulle få anledning til dette. Kvinnene skulle selv få velge. I dette arbeidet bidro også vårt forbund.
Det er et paradoks at dersom menn velger å være hjemme å ha omsorg for familiens barn – da er det moderne. Kvinner som tar samme valg får ikke samme anerkjennelse. Flere kvinner har dårlig samvittighet for ikke å ta mer omsorg for egne barn. Hvordan vil dette påvirke kvinners helse?

Nei kvinner – la oss sikre likestilling ved å sørge for likeverd og respektere hverandre for de valg vi som kvinner gjør.
Vi i Norges Kvinne- og familieforbund vil fortsette arbeidet med å gi kvinner mulighet til ulike valg gjennom livets faser – enten det er gjennom lønnsarbeid eller ved å velge hjemmearbeid og omsorg for familien i en periode eller mer.  Synes du at dette er viktig, bli gjerne med oss i dette arbeidet. Sammen er vi sterke og sammen kan vi skape fremtiden!