Landsmøtet i Norges Kvinne- og familieforbund i Molde 22.-24.10.2010 ønsker at brystkreft og underlivskreft hos kvinner oppdages tidligere.

I dagens helsepolitiske strategi legges det stor vekt på forebyggende arbeid.  />Jevnlige undersøkelser kan oppdage kreft på et tidlig stadium.  />

I dag er det slik at kvinner innkalles til mammografi etter fylte 50 år og inntil 70 år. Brystkreft forekommer også hos kvinner før fylte 50 år. Kvinner lever lenger i dag enn før, derfor er det viktig å få tilbud om undersøkelse også etter fylte 70 år.  />Aldersgrensen for innkalling bør være 40 år.  />

I dag får kvinner påminnelse fra Kreftregisteret om underlivsundersøkelse hvis det er gått mer enn 3 år siden sist. Denne påminnelsen må også sendes til kvinner over 70 år.

Ordningen med egenandeler og muligheter for frikort er et viktig bidrag for å sikre at folk oppsøker lege. Rett til å påføre egenandeler på egenandelskortet for forebyggende undersøkelser finnes ikke. Skal en sikre at alle har samme mulighet, er det viktig at dette endres.

Norges Kvinne- og familieforbund vil at egenandeler av mammografiundersøkelser skal føres på egenandelskortet.

Er sendt til Helse- og sosialdepartementet, Stortingets helse- og omsorgskomite og fylkeslegene