”Fellesforbundet foreslår at det nå skal debatteres opprettelse av heldøgnsbarnehager i kommunene. Hva blir det neste – når skal foreldre og barn få tid sammen?”

Disse spørsmålene kommer fra forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.
/>

Barnehager er bra – samvær i familien er også bra . Foreldre trenger tid til å utøve foreldrerollen./>

Vi ser at kanskje en svært liten gruppe har problemer med tilsyn på grunn av skiftarbeid/nattarbeid. Men for denne gruppen må det være mulig å finne andre løsninger. En forelder som arbeider natt – eller langt utover kvelden må nødvendigvis også sove. Hva med barnet da? Disse arbeidstagerne jobber nok mer enn noen få dager i uken. De må sove om dagen og da trolig om dagen. Da er barnet også i barnehagen. />

Barns oppholdstid i barnehage eller annet tilsynssted er å regne som arbeidsdag – hvor lang arbeidsdag skal barn ha?/>

Hvem skal så dekke kostnadene ved dette? />

Norges Kvinne- og familieforbund er opptatt av barnehager og utviklingen av disse. Vi ønsker at det heller skal satses mer penger på kvalitetssikring av barnehagene, økt pedagogisk bemanning og sikre barnehageplass til de som ønsker dette. />

Hva når disse barna starter på skolen – skal vi ha heldøgns skole også – slik at de kan sove på skolen? Eller tenker vi oss egne natthjem hvor barna sover og der de ansatte bringer barna til barnehagen. />

”Før vi vet ordet av det har vi en ordning der foreldrene leverer barna i barnehagen mandag morgen og henter igjen fredag ettermiddag. Vi må heller se på løsninger i arbeidslivet og tilrettelegging for akkurat denne lillegruppen. En slik debatt deltar vi gjerne i”, avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund./>

For ytterligere kommentarer og informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164