Fødende kvinner er kamp-tema, både mht hvor de skal føde og hvor lenge de skal få bli på klinikken.

Dette leserbrevet fra forbundsleder Elisabeth Rusdal, sentralstyremedlem Gjertrud Vik og kretsleder Vigdis Løseth, Norges Kvinne- og familieforbund, sto i Sunnmørsposten 2.12.2010:

Nok er nok – det kan ikke fortsette på denne måten. Via avisene informeres det om at det i ledd av innsparingene i Helse-Norge så er det tilbudet til de fødende kvinnene som skal reduseres. Liggetid for fødende kvinner ble redusert til 48 timer for flergangsfødende og 60 timer for førstegangsfødende fra nyttår. Kvinnene i distriktet protesterer – men lite ser ut til å nytte.

Vi i Norges Kvinne- og familieforbund vil ikke lenger sitte rolig og se på denne situasjonen. Vi kjenner til at fødende kvinners situasjon andre steder i landet også skal reduseres. Det er alt fra redusert liggetid, til nedleggelse av fødeavdelinger. Det hele under påskudd av frivillighet eller for å sikre et bedret tilbud til de fødende kvinnene. 

Under løfte om at barselkvinnene skal få hjelp i kommunene skrives kvinnen og den nye verdensborger ut fra sykehuset. Problemet er at mange steder er ikke kommunene klare med tilbud. Det mangler ressurser. Ikke sjelden overlates da kvinnene til seg selv. Dagens bosettingsmønster er slik at vi ikke nødvendigvis har familie som kan bistå, de bor kanskje langt unna. I andre tilfeller så er det også slik at familiemedlemmer er i lønnet arbeid, og dermed ikke bare kan stille opp.

Som førstegangsfødende er usikkerheten ofte stor og spørsmålene mange. Amming og tro på at en utfører ammingen riktig er en ting det er viktig å få mulighet til veiledning i. Ikke alle kommuner har ammepoliklinikk i distrikts-Norge.  Avstanden kan i distriktene være stor. Hva da – hvor skal disse kvinne søke råd?

Når fødeavdelinger sentraliseres kan ofte avstanden bli stor. Noen ganger henvises kvinnene til sykehotell i tiden før fødselen. Ikke alle steder kan de oppholde seg der i helgen – og dermed reise hjem, for så tilbake på mandagen. Dette er en belastning i tillegg til fraværet fra familien hjemme. I andre tilfeller transporteres fødende kvinner lange avstander for å komme til fødeavdelingen. Vi har regler for transport av drektige eller fødende kyr, men samme gode regelverk savnes for kvinner.

Norges Kvinne- og familieforbund har tatt opp dette spørsmålet tidligere med helseministre, vi gjør det igjen. Dagens situasjon er rett og slett uverdig og vi forlanger handling. Vi nekter å akseptere at fødende kvinner skal være salderingsposten enten det er i Møre og Romsdal eller i andre deler av landet – nok er nok!