De trenger kunnskap og tid, hevder Norges Kvinne- og familieforbund i en pressemelding.

Debatten raser om overvektige barn, årsaker, ernæring og aktivitet. Denne debatten hilser vi velkommen og finner at tiden er overmoden. Vi beklager at enkelte i denne debatten truer med barnevern, beskylder foreldre for omsorgssvikt og på den måten stigmatiserer situasjonen og en rekke barn. Skal vi komme videre må vi heller sette oss ned og snakke om løsninger – hva og hvordan. Stempling som dårlige foreldre eller trussel om barnevern medfører snarere tilbakeslag enn fremskritt.

Norges Kvinne- og familieforbund deltar mer enn gjerne i debatten, men da med løsninger som utgangspunkt ikke fordeling av skyld.

Det stadig økende presset på familiens tid, samt trender i samfunnet, har ført til at felles måltider ikke lenger er en selvfølge. Dermed utvikles lett dårlige kostvaner hos både voksne, barn og ungdom. Gjennom å bruke ferdigmat og halvfabrikata, mister vi en viktig kunnskap om matens tilberedning og kunnskap om råstoffene.

Skolen har en viktig oppgave å gi barna kunnskaper om mat og måltid for å fremme gode matvaner. Kosthold og ernæring har også betydning for elevenes muligheter for å tilegne seg kunnskap og læring. Det er derfor viktig at det i skolen legges til rette for at elevene i løpet av skoledagen får næring. Når det skapes en trivelig atmosfære er det lettere for den enkelte elev og nyte måltidet.

Slik vi ser på situasjonen må vi tenke på kort og lang sikt. Norges Kvinne- og familieforbund foreslår følgende:

  • Foreldre oppfordres til å planlegge og tilberede måltider sammen med barna, for å videreføre kunnskap om mat og mattradisjoner.
  • Høgskolene må ha eget utdanningstilbud innen faget mat og helse. Mat og helsefaget bør inneholde kostlære, matlaging, hygiene og kunnskap om samliv.
  • Samarbeidet hjem/skole har kostholdsvaner som et viktig tema.
  • Matpakketradisjonen videreføres for alle aldersgrupper, spesielt der det ikke er mulig å få et annet sunt tilbud (skolemåltidet)
  • Servering av varm lunsj i skolen utvikles ved flere skoler i landet
  • Elevene må få nok tid og ro under matpausen.
  • Mat og helsefag må ha et timetall og bevilgninger som gjør at måltider, tilberedt av varierte og skikkelige råvarer, kan spises i undervisningstiden.
  • Klare enkle kostholdsråd
  • Ha flere kroppsøvingstimer i alle skoleslag.

 

For ytterligere kommentarer kan forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: 913 28 164.