Pressemeldinger og avisinnlegg


Valgløftet som forsvant


Les mer


Videreføring av kontantstøtten


Les mer


Vi er sultne!


Les mer


En investering i barn og ungdom


Les mer


FNs internasjonale familiedag 15.mai


Les mer


Styrking av kvinner og deres familier bidrar til utviklingen av et godt samfunn. ACWW-dagen 29.4.


Les mer


Veivalg fram mot Stortingsvalget


Les mer


Kontantstøtten og fulltidsbarnehager


Les mer


Vi må verdsette omsorgsarbeid


Les mer


K&F-dagen 10.mars: Vi feirer Marie Michelets fødselsdag


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80