“I sin iver etter stadig å tjene mer, skal bankene nå kaste alt av etikk og moral over bord med nye tilbud for barn.”

“Vi er også skuffet over at Forbrukerombudet som bidrar til økt press. Vi vet av erfaring at presset for denne aldersgruppen er stort og foreldre gjør sitt beste for å sette grenser og følge med, » freser Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).

Norges Kvinne- og familieforbund stiller spørsmålstegn ved om denne type markedsføring overfor barn er lovlig.

Netthandel er en form for handel som man lett kan utsettes for svindel. Videre så er det lettere å handle uten tanke for økonomistyring m.m Barn er barn – de har i en alder av 13 år ikke nok kunnskap til å håndtere dette.

Først ble Forbrukerombudet med på regler for bank-kort for barn. Nå er det bank-kort for netthandel. Hva blir det neste?

Når Forbrukerombudet deltar i utformingen, gir ombudet automatisk sin aksept om at grensene stadig flyttes.

At bankene gjør alt for økt fortjeneste og stadig kapre nye kunder, forundrer snart ingen. Men når skal de ta en etisk debatt og se på sitt samfunnsansvar?

«Jeg må si at jeg er mildt sagt sjokkert over dette. Det er trist å konstatere at bankene ikke kjenner sitt etiske ansvar og sitt samfunnsansvar. Svært, svært skuffende.», avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund

 

Norges Kvinne- og familieforbund har 4 000 medlemmer fordelt på over 250 lokallag rundt i hele landet. Forbundet er opptatt av kvinne- og familiepolitikk, forbrukerspørsmål og internasjonalt samarbeid. Kvinner og helse er en av organisasjonens satsningsområder.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: +47 913 28 164.