Klage sendt NRK og Kringkastingsrådet

Vi har en stor respekt for nyhetsredaksjoner og deres arbeid for å formidle situasjoner rundt om i verden. Denne type nyheter er viktige for at vi skal kunne danne oss et bilde av situasjoner, bakgrunnen og vite hva som skjer. Men det følger et stort ansvar med nyhetsformidlingen fra konflikter og katastrofer. I går (10.11.) tråkket NRK Dagsrevyen kraftig over grensen for hva som bør sendes tidlig på kvelden. Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har reagert på dette. Vi har sendt brev både til kringkastingssjefen og til Kringkastingsrådet. For det innslaget som Dagsrevyen sendte i går, der man fikk se at tre sjåfører i Syria ble skutt, var langt over hva som bør sendes så tidlig på kvelden som i Dagsrevyen.

Det synes som om nyhetsredaksjonen i NRK undervurderer seernes evne til å danne seg egne bilder på bakgrunn av kommentarer. Gårsdagens innslag er noe av det groveste vi har sett på tv før kl. 21 om kvelden.

K&F har også tidligere reagert på innslag i nyhetssendinger både i NRK og TV2. Da er klage sendt. Vi har ikke tidligere sendt sak om slike innslag til Kringkastingsrådet. Når vi gjør dette i denne saken sier det noe om innslagets karakter.

Med tanke på de konflikter som skjer rundt i verden og på de katastrofer som nå skjer, så appellerer vi sterkt til alle medier om å være seg sitt ansvar bevist. Avisene bør tenke på hvilke bilder de har på sine forsider. Billedmedier bør tenke på hvilke bilder de viser før kl.21 om kvelden. Vi ber innstendig om at både vannskilleprinsippet og Vær varsom-plakatens innhold nå respekteres og følges.

Vi som voksne og foreldre har ansvar for å snakke med barna om det som kommer frem og gjør som best vi kan. Dersom mediene også var seg sitt ansvar bevist i så måte, så hadde det hjulpet adskillig. Vi ber ikke om at man skal unnlate å skildre ting som skjer. Vi ber bare om at man skal ta ansvar og tenke over på hvilken måte formidlingen skal skje og når på døgnet.