Norges Kvinne – og familieforbund er glad for økning i kontantstøtte,

– og for at skatteklasse 2 opprettholdes, men beklager at skatteklasse 2 reduseres.

Vi er svært skuffet over at det ikke ble enighet om to årlige barnehageopptak. Videre er vi noe bekymret over økt makspris på vegne av foreldrene. Som representant for mange bsrnehagedrivere tror vi at økning i makspris vil gi bedre forutsigbarhet.

Vi håper at regjeringen vil arbeide hardt slik at vi får to barnehageopptak årlig, styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten i budsjettforslaget for 2015.