Skolestart for 5-åringer er i realiteten også skolestart for 4-åringer!

 «Norges Kvinne- og familieforbund er bekymret og overrasket over at det kommer forslag om utvidelse av skolen for barn og unge. Innføres skolestart for 5-åringer, sier vi ja til at 4-åringer skal starte på skolen. Videre utvider vi skolegangen med ytterligere ett år. Vi har nok skoletrøtte elever og studenter. La oss heller se på hvordan kunnskapen kan økes. Dette utspillet fra skolepolitiske talsmenn er sjokkerende», uttaler Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F).

Norges Kvinne- og familieforbund ser at det nå er forskning som viser at skolestart for 6-åringer ikke nødvendigvis har medført økt kunnskap og kompetanse. Da behøver man ikke utvide en dårlig løsning. Videre er det slik at mange ungdommer blir fortere skoletrette i dag. Da er ikke løsningen å utvide skolegangen med ytterligere ett år. Det handler om å følge utviklingen, se hva som skjer og hvorfor. Ikke alle skoletrøtte ungdommer er det fordi det er feil med innhold eller undervisning. Det er mange som blir dette på grunn av altfor mange skoleår.

Nå har regjeringen satset på etter- og videreutdanning for lærerne. Neste trinn kan være å satse på læringsmiljøet for elevene. Det dreier seg om inneklima, reiseavstander og tilførsel av næring i løpet av dagen.

«Vi behøver ikke legge inn flere tiltak som bidrar til å ta barndommen i form av lek og sosiale aktiviteter fra våre barn. Barndommen kommer ikke i reprise», avslutter forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund

………………………

Forbundsleders leserinnlegg ble trykket i Aftenposten 20.2.2014.  Skolestart 5-åringer - Aftenposten.pdf

………………………….

Norges Kvinne- og familieforbund har 4 000 medlemmer fordelt på over 250 lokallag rundt i hele landet. Forbundet er opptatt av kvinne- og familiepolitikk, forbrukerspørsmål og internasjonalt samarbeid. Gjennom forbundets arbeid og medlemmenes engasjement ble helsestasjoner, klassekontakter og FAU tiltak som vi opprettet og som samfunnet i dag har overtatt. I dag er forbundet opptatt av skolemåltid og læringsmiljøet i skolen.

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Elisabeth Rusdal kontaktes på mobil: +47 913 28 164 eller nestleder Sonja Kjørlaug på mobil: 975 15 971.