Synd at ikke samarbeidspartiene til regjeringen innså dette på et langt tidligere tidspunkt. Det gjenstår å se hva som kommer videre. Men akkurat nå jubler vi!

Forslaget om reservasjonsrett for fastleger dreier seg om langt mer enn abort. Norges Kvinne- og familieforbund ser på dette forslaget på generelt grunnlag, uavhengig av syn på abort. Vi ser på forslaget som et første steg for at leger skal kunne reservere seg for oppgaver. Vi er klar over at forslaget denne gang dreier seg om henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter. Vår erfaring er at der man åpner for noe, så vil grensene stadig utvides til å omfatte mer og mer.

Vi frykter at dette også kan skje for fastlegeordningen og kan ikke akseptere dette.

Norges Kvinne- og familieforbund sa i sitt høringssvar nei til forslaget om reservasjonsrett for fastleger. Vi finner deler av innholdet i forslaget som forslag som vil bli en belastning og en hindring for kvinner. Det kan vi ikke akseptere

Norges Kvinne- og familieforbund mener at det ikke er akseptabelt at legens oppfatninger av ulike spørsmål skal kunne hindre kvinners tilgang til en likeverdig og forutsigbar førstelinjetjeneste i alle landets kommuner innen den offentlige helsetjenesten.

Det er derfor svært gledelig at regjeringen nå har endret syn og trekker forslaget i sin nåværende form. Det viser at man tar høringssvarene på alvor og styrker demokratiet ved å lytte til flertallet. Så vil vi komme tilbake med synspunkter og innspill videre i prosessen.