1. nestleder Grete Nordbæk var intervjuet i Østlendingen 10.3.09.

Omsorgsarbeid må oppvurderes, sier 1. nestleder i Norges Kvinne- og familieforbund, Grete Norbæk fra Elverum.

Her er hele intervjuet  Grete i Østlendingen

Selv om det snart 100 år siden Marie Michelet samlet norske husmødre til det første landsmøtet i organisasjonen som vi i dag kjenner som Norges Kvinne- og familieforbund, har tematikken rundt familiens rolle ikke har gått ut på dato i 2009.
Grete Nordbæk mener at trass i at det aldri har vært så mange yrkesaktive kvinner som i dag, er det fortsatt vinnene som må ta de tyngste takene i hjemmet.  Samtidig diskuterer vi temaer som likelønn, rettferdig omsorgslønn for familier med tyngende pass- og pleieoppgaver, kontantstøtte, full barnehagedekning og verdig eldreomsorg.

Grethe Norbæk er en ivrig debattant i de lokale avisene, se bare her