10. mars feirer vi Marie Michelets fødselsdag

Marie Michelet var en av vår tids fremste kvinnerettsforkjempere.  Hun var også grunnleggeren av   ”Hjemmenes Vel”, som ble stiftet i 1915, og som i 1933 skiftet navn til ”Norges Husmorforbund”. Siden 1997  har forbundets navn vært ”Norges Kvinne- og familieforbund”.

10. mars i år er det 143 år siden Marie Michelet ble født. Norges Kvinne- og familieforbund feirer hennes fødselsdag med en rekke lokale arrangementer. 

”Familiens framtid” er hovedparolen for Norges Kvinne- og familieforbund i inneværende landsmøteperiode.  Dette står i klar samklang med forbundets lange tradisjoner i arbeidet for, og ivaretakelsen av, familiens interesser.  Forbundets lokallag var blant de første som startet opp barnehager og barneparker. De var også tidlig ute med å bygge lekeplasser .  Helsestasjoner for mor og barn, svangerskaps- og spedbarnskontroller, familierådgivning, kostholdsopplysning , heimkunnskapsfag  og sosialfag i skolen er bare noen av de tiltakene forbundet har arbeidet fram.

Oppgavene er fremdeles mange. Det arbeides kontinuerlig med saker som berører familiens rolle i dagens samfunn.  Rettferdig omsorgslønn for familier med tyngende pass og pleie, kontantstøtte og full barnehagedekning,  ektefelledelte pensjonspoeng, tiltak og unge, gjeninnføring av husmorvikartjenesten og  verdig eldreomsorg er noe av det som kan nevnes.  

Likeverdbegrepet spiller til enhver tid en sentral rolle i forbundet, som på denne måten viderefører Marie Michelets ”dronning-tanke” .