Norges Kvinne- og familieforbund sendte i dag ut følgende utfordring til partiene fram mot Stortingsvalget:

BLIR HØSTENS STORTINGSVALG ET VEIVALG?

La det gjerne bli det, men la det også handle om retning og verdier, ikke bare om antall km bygget vei.

  • Varsellampene lyser for miljøet!
  • Eldrebølgen krever handling nå!
  • Truslene mot vår livskvalitet er store!

Norges Kvinne- og familieforbund ber norske politikere om å være seg sitt ansvar bevisst, og konsentrere seg om å finne løsninger på de ekstreme utfordringene vi står overfor. Detaljene kan vi diskutere siden!

………………………………….

Her er hele dokumentet om du vil bruke det overfor dine lokale politikere: Høstens stortingsvalg