I EN USIKKER HVERDAG SAVNES POLITISK HANDLEKRAFT. TILTAK MÅ TIL FOR Å STYRKE KVINNENE OG DERES FAMILIER.

Hele verden er preget av den økonomiske krisen, en situasjon som også rammer Norge. I alle deler av verden er dette en situasjon som skaper en utrygg hverdag for familien. Dette krever kortsiktige tiltak – men det krever også mer langsiktige tiltak. Her savner Norges Kvinne- og familieforbund politisk handlekraft.

Vår bekymring dreier seg blant annet om situasjonen for gravide og fødende kvinner. Vi sender derfor i dag følgende krav til regjeringen:

  • Gravide skal ha tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor i egen kommune.
  • Det må ansettes flere jordmødre inne kommunehelsetjenesten slik at alle sikres et godt tilbud.
  • Dette kan bety at vi trenger flere jordmødre og da må tiltak i gang for å utdanne flere jordmødre.
  • Kommuner som trenger bedre økonomiske vilkår for å klare dette, må få dette som en del av krisepakken.
  • Kvinner skal føle trygghet og forutsigbarhet i forbindelse med sin kommende fødesituasjon.
  • Lokale fødestuer/fødeavdelinger må opprettholdes – det må bli slutt på langtransport av fødende kvinner.
  • Forholdene må legges godt til rette for fødende kvinner med annet språk og kultur

Familien er den minste og grunnleggende enheten i et demokrati. For enkeltmennesket er familien som hovedregel den viktigste arena for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling.

15.mai markeres FNs internasjonale familiedag for 12.gang. Dagen ble vedtatt av FN i 1997 som en direkte oppfølging av FNs internasjonale familieår i 1994. Sentralt i dette arbeidet med å få en egen FN-dag for familien var Norges Kvinne- og familieforbund. Dagen markeres verden over og FN vedtar hvert år et eget tema for dagen. Temaet ledsages av et budskap fra FNs generalsekretær.

Tema for Familiedagen 2009 er: ”Mødre og deres familier i en verden i stadig forandring”.

Vi lever i en tid med stadig nye utfordringer og endringer. Norges Kvinne- og familieforbund mener at det i en slik hverdag er viktig å ivareta mødrene og deres familier – nasjonalt og globalt.

Vi beklager at denne meldingen kommer etter FNs internasjonale familiedag, grunnet dataproblemer.

…………………
se også http://www.oa.no/nyheter/article4323136.ece

Lenke til FN-sambandets side: http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Internasjonal-familiedag

For fullstendig kopi av pressemeldingen, se P- FNs internasjonale familiedag (1)