Leserinnlegget nedenfor er skrevet av 1. nestleder Grete Nordbæk:

Investering.

Det er viktig å investere i barna våre Det er de som skal overta etter oss. Det er både smart og forebyggende å  />ta familien på alvor, for familien er grunnsteinen i samfunnet vårt.

Norges Kvinne –og Familieforbund, (K&F),  />bedre kjent som Norges Husmorforbund, har alltid satt familien i fokus. Vi er den eneste familieorganisasjonen som har kvinne- og familiepolitiske saker på dagsorden. K&F  />er snart 95 år og gjennom alle disse år er det blitt arbeidet for at kvinnen og hennes familie skal ha de beste forutsetninger til en god framtid.

Vi  />tar opp aktuelle saker gjennom vårt prinsipp-program og arbeider fram sakene etter hva som er aktuelt til en hver tid.

Det er en viktig tid vi lever i og vi følger med.

I år setter vi fokus på :

1. At omsorgslønnen må inn i trygdesystemet, NAV, slik at det blir mer rettferdige utbetalinger til de fantastiske medmenneskene som utfører den lite godt betalte arbeidsoppgaven det er å ta hånd om de som trenger det mest, slik at lønnen kan bli lik over hele landet.

2. At fars rett til egen opptjening av fedrekvote styrkes,  />uavhengig av mors arbeidssituasjon før og etter fødselen. Vi ønsker far hjem, og en mer rettferdig fordeling av omsorg og arbeidsoppgaver i hjemmet men da må det også legges til rette for det.

Norges Kvinne- og familieforbund har sendt begge disse sakene til de politiske partiene.

3. Vi ønsker å forebygge gode barne-og ungdomsår ved å sette fokus på mat og ernæring.

Mat og varekunnskap er meget viktig kunnskap å ha med seg. Vi ser det som viktig at disse fagene får stor prioritering i skolenes undervisningsopplegg, og at det er lærere med fagutdanning som underviser. Vi krever mer praktisk undervisning og at det legges vekt på de grunnleggende ferdigheter og at opplæringen i hygiene ikke blir borte.

K&F ser det som meget viktig at den oppvoksende slekt får best mulig undervisning i den tid de er i skolesystemet.

4.  Kontantstøtte.

Kontantstøtten er fortsatt en av våre viktigste saker.
Frihet til å velge den best mulig løsning for familien i det tidsrommet  />som er aktuelt mens barna er små. />Vi snakker her om kontantstøtte til barnet er 3 år. Det er mange foreldre som ønsker frihet til å være mer sammen med barna når de er små. Vi vil jo det beste a våre.

Barnehage til alle, blir det lovet men er det alltid en barnehage i nærheten? Er det da meningen at små barn skal kjøres milevis for å komme i barnehage? Det er ikke alle som bor sentrumsnært og kan benytte seg av barnehagen i sentrum. Mange barn har en lengre dag i barnehagen enn det vi voksne har det i  />vårt eget arbeid.  Mange foreldre vil gjerne selv ta vare på og lære barnet sitt å kjenne de første årene ved å være nær til barnet. La oss ikke undervurdere foreldrenes rolle og kompetanse til selv å velge den omsorgsformen som passer best for egne barn

Så vi sier “Ja takk, begge deler” :  Barnehageplass til alle som ønsker det og kontantstøtte til dem som vil ivareta omsorgen for sine 1 og 2 åringer på andre måter.

Grete Nordbæk
1 ste nestleder i Norges Kvinne- og familieforbund, og medlem i Elverum lag.