Gratulerer med ACWW-dagen – alle kvinners dag! I denne anledning har K&F sendt ut følgende pressemelding:

Hele verden er preget av den økonomiske krisen, en situasjon som også rammer Norge. I alle deler av verden er dette en situasjon som skaper en utrygg hverdag for familien. Norges Kvinne- og familieforbund mener at norske myndigheters må fokusere sterkere på dette både i det nasjonale og internasjonale arbeidet. Dette kan gjøres ved støtte og styrking av grasrotprosjekter for kvinner verden over. Vi ber regjeringen fortsette å støtte små, grasrotnære kvinneprosjekter også i fremtiden.

Vi er bekymret for at viljen til å gjøre dette ikke lenger er tilstede.  Vår bekymring er kommet på bakgrunn av signalene om at norske myndigheter i fremtiden heller vil satse på de store bistandsprosjektene gjennom de store norske organisasjonene.

Norske kvinneorganisasjoner har lang tradisjon i bistandsarbeid verden over. I mange tilfeller preges dette arbeidet av den nære kontakten direkte mellom bistandsyter og bistandsmottaker. Dette sikrer en rimelig og enkel kontroll av hva midlene benyttes til – et viktig tiltak i forhold til korrupsjon.

Kvinneorganisasjonenes bistandsarbeid har også ringvirkninger i form av utvikling og styrking av kvinnenettverk i de landene prosjektene foregår. I sin kontakt med hverandre utveksles erfaringer om organisasjonsarbeid, demokrati, menneskerettigheter og kvinners situasjon.

Norges Kvinne- og familieforbund har bistandsprosjekter i Uganda, Kenya og Romania for øyeblikket. Vi har tidligere hatt prosjekter i Sri Lanka og Thailand også. Videre har vi i mer enn 10 år arbeidet med etablering av kvinneorganisasjoner i Øst- og Sentral-Europa. Mye av dette arbeidet skjer via dugnadsarbeid. Medlemmene i K&F bidrar med midler til egenandeler og prosjektene mottar støtte fra NORAD.

Gjennom vårt internasjonale forbund, Associated Country Women of the World (ACWW) samarbeider vi verden over i arbeidet med å skape en bedre hverdag for morgendagens kvinner og deres familier. Dette arbeidet preges av kvinnesolidaritet, engasjement og erfaringsutveksling.  ACWW-dagen 29.april markeres av store internasjonale kvinneorganisasjoner verden over for å synliggjøre kvinners innsats for utviklingen av gode samfunn.

Vi lever i en tid med stadig nye utfordringer og endringer. I en slik hverdag er det viktig å ivareta kvinnene og deres familier – nasjonalt og globalt. Ved å gi støtte til grasrotprosjekter i andre land vil Norge yte mye i utviklingen av gode samfunn.

_____________________________

Mer om ACWW finner du på http://www.acww.org.uk/  eller http://www.kvinnerogfamilie.no/Webdesk/netblast/pages/index.html?id=99836

Hele pressemeldingen finner du her om du ønsker å bruke den videre.ACWWdagen 2009