Statsbudsjettet 2010 om kontantstøtten – K&F mener:

VIDEREFØRING AV KONTANTSTØTTEN

Barnehage er et gode. Det samme er barns tid med foreldrene.                      

Full barnehagedekning og fleksible løsninger, der barnehageplass og kontantstøtte

kan kombineres, gir småbarnsforeldrene reell valgfrihet og mulighet til å velge løsninger som gir mindre stress i hverdagen.

Norges Kvinne- og familieforbund er glad for at regjeringen har bestemt seg for å

videreføre kontantstøtten.   

   

Ønsker du hele pressemeldingen, se her: Videreføring av kontantstøtten.doc