Statsbudsjettet 2010 om tannhelse – K&F mener:

VALGLØFTET SOM FORSVANT BAK BERGET DET BLÅ

Norges Kvinne- og familieforbund er skuffet over regjeringens løftebrudd!

Den lovede forbedringen av refusjonsordningene for tannlegebehandling har endt

opp som et tannløst forslag om gratis tannkontroll for alle over 75 år!

Alle vet at god tannhelse er av avgjørende betydning for menneskers generelle helse, og at høye priser dessverre fører til at mange mennesker unnlater å ta vare på egen tannhelse på en tilfredsstillende måte.

Norges Kvinne- og familieforbund ønsker rimelige egenandeler for tannbehandling, på samme måte som for øvrige helsetjenester, og ser dette som en viktig del av det helseforebyggende arbeidet.

 

Ønsker du hele pressemeldingen, se her Valgløftet som forsvant bak berget det blå.doc