I den aktuelle debatten om kontantstøtte og barnehager har K&F klare meninger – se pressemelding:
Er fulltids barnehage det beste a våre?

Norges Kvinne- og familieforbund var, under navnet Norges Husmorforbund, blant de første som startet opp barnehager her i landet. Vi er overbevist om at barnehage er bra. Men må barnas dager i barnehagen være så lange? Og kan det hende at mange av de minste barna faktisk har det bedre hjemme?

Livet er ikke et maratonløp, det er en verden i forskjellige faser. Det å være småbarnsforeldre er en slik fase. Foreldreskapet må gis mer rom i hverdagen enn noen korte timer mellom barnehage og leggetid.

Norges Kvinne- og familieforbund ønsker at kontantstøtten skal videreføres og forbedres. Den kan, kombinert med redusert barnehageplass eller andre gode omsorgsordninger, gi barna en hverdag tilpasset individuelle behov.

La kontantstøtten leve!

Dersom du ønsker hele dokumentet, se her P- er fulltidsbarnehage det beste a våre (1)

I forbindelse med pressemeldingen ble 2. nestleder intervjuet av Dagenmagazinet 30.3.09, se Dagenmagazinet

K&F er ikke alene:

Se også artikkel i Aftenposten 23.3. og

http://sveintoremarthinsen.blogspot.com/2009/03/k-kontantsttten.html?showComment=1238028960000

http://kjellingolf.blogspot.com/2009/03/genial-kontantsttte.html  – leder i KrFU

Fra KrFs landsmøte: http://www.vl.no/samfunn/article4172811.ece

Her er en intens diskusjon om saken: http://www.dinbaby.com/forum/thread/139985534