Barne- og likestillingsdepartementet har foreslått en del vesentlige endringer i Barnevernsloven. Her kan du lese K&Fs uttalelse.

Høring forslag til endringer i barnevernsloven  Her er K&Fs uttalelse.

Ønsker du å følge hele saken, se her.

Departementet har sendt lovendringsforslag til Stortinget i Stortingsmelding 69 (2008-2009)