Norges Kvinne- og familieforbund ser positivt på LOs forslag om å øke foreldrepermisjonen:

Far ønskes  ”velkommen hjem”/>/>

Norges Kvinne- og familieforbund ser positivt på LOs forslag om å øke foreldrepermisjonen fra 44 til 52 uker med full lønn.  Dette er et skritt i riktig retning i forhold til å oppvurdere foreldreskap og betydningen av denne uvurderlige samfunnsinnsatsen. />/>

Vi ønsker ”far velkommen hjem” til flere uker sammen med sine barn, men mener samtidig at dette ikke må gå på bekostning av mors fra før tilmålte permisjonstid.  Foreldrene er de nærmeste til å ivareta de minste barnas behov for ro og trygghet i hverdagen.  />Familiene må gis kår som gir dem mulighet og tid til ønsket omsorg for hverandre.  

(Se også pressemelding lagt ut 19.9.08)/>/>/>