Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund sendte ut følgende resolusjon etter møte 6.-7.09.08:

JA TIL MER PAPPAPERMISJON SOM TILLEGG
TIL MORS FØDSELSPERMISJON

Fars muligheter for uttak av permisjon varierer etter yrke, bosted og familiens totale situasjon.

Skal far ha mer permisjon – øk rammen!

Norges Kvinne- og familieforbund krever at vilkårene for begge foreldres opptjening og uttak av rettigheter samordnes uavhengig av arbeidsgiver og tariffavtaler.

Foreldre må få full lønnskompensasjon i permisjonstiden med henhold til feriepenger og lønnsutvikling.