NOU 2008:7 – utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet.
Her kan du lese hele saken og K&Fs uttalelse.