Landsmøtet 2008 krever at alle sykehjemsbeboere skal ha et verdig liv uansett økonomisk situasjon.

RESOLUSJON FRA LANDSMØTE I NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND 17. – 19. OKTOBER 2008

HØY LIVSKVALITET OGSÅ FOR SYKEHJEMSBEBOERE

Beboere på sykehjem må selv betale private firmaer for å få seg en ”luftetur”.

Grunnen er for lav bemanning på sykehjemmene.  />

Landsmøtet 2008 i Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) krever at uansett økonomi, skal alle beboere ha mulighet til å komme på ”luftetur” eller lignende uten ekstra kostnader.  />

K&F krever også at beboere, spesielt demente, alltid skal ha med seg en ansatt til undersøkelse/behandling utenfor sykehjemmet.

Mulighetene for et verdig liv de siste årene bør være like for alle, uansett økonomisk situasjon.