Landsmøtet 2008 vedtok følgende resolusjon:

TANNHELSE – EN HELSEUTFORDRING

God tannhelse er av avgjørende betydning for menneskers generelle helse.

Høye priser og manglende refusjonsordninger for tannpleie fører imidlertid til at mange mennesker unnlater å ta vare på egen tannhelse på en tilfredsstillende måte.

Dette er svært bekymringsfullt.

Som et viktig sykdomsforebyggende tiltak, krever landsmøtet 2008 i Norges Kvinne- og familieforbund at det etableres omfattende refusjonsordninger for tannpleie, på samme måte som det i dag finnes for øvrig helsepleie.