Aktuelt


Omsorgslønn til
hverdagssliterne

-Lik omsorgslønn til hverdagssliterne er en av merkesakene til Norges Kvinne- og familieforbund. Pågangen fra folk som ønsker vår hjelp og støtte har vært stor det siste året. Men ordningen slik den er i dag, er ikke god nok. Det er altfor store forskjeller i omsorgsutbetalingene i kommunene.
Les mer


Bedre overvåking av
matvarer i butikkene

Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund har gått inn for bedre kartlegging og overvåking av matvarer i butikkene.
Les mer


Vil ha bedre omsorg
for fødende kvinner

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) forlanger at det skal være mulig å benytte jordmor til svangerskapskontrollene for alle kvinner, uansett hvor i landet de bor.
Les mer


Fredrikstad-kvinner
lager egen messe

Da den store kvinnemessen i Fredrikstad i 2003, Kvinner Viser Vei, ble avlyst, tok driftige kvinnene i KRU-Østfold (Kvinner, Ressurs og Utvikling i Østfold) initiativ til en helt ny messe.
Les mer


Mammografi anbefales
ikke kvinner i 40-årene

Kvinner mellom 40 og 49 år bør foreløpig ikke delta i mammografiundersøkelser. Det mener norske forskere og flere forskningsmiljøer over hele verden.
Les mer


Har vi plass til
innvandrerkvinner?

Hva er flyktninger og innvandrers plass i norske frivillige organisasjoner og vil vi ha dem med på kurs og medlemsmøter? Det kan brobyggingsprosjektet "Kvinner i kulturelt fellesskap" på Kråkerøy i Østfold gi oss et svar på.
Les mer


Lek:
Gir innvandrerbarn
bedre oppvekst

Stiftelsen "Child Life Norway har stått bak prosjektet "Innvandrerbarns mentale helse" i Oslo. Konstruktiv lek, heter metoden som er utviklet av Margaret Saltrøe.
Les mer


Sentralregister over
kvinnemishandling

Justisminister Odd Einar Dørum har ansvaret for at det fortsatt ikke finnes landsomfattende statistikker over antall anmeldte kvinnemishandlingssaker her i landet.
Les mer


Småpenger til
krisesentrene

Uten bingo, gaver og frivillige vakter hadde ikke landets krisesentre eksistert. Sentrene får ifølge leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl.
Les mer


Handel med kvinner og barn skal bekjempes

Med Norges første handlingsplan mot handel med kvinner og barn, setter Regjeringen i gang tiltak for å beskytte og hjelpe ofrene, forebygge menneskehandel og ta bakmennene.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80