Aktuelt


Møysalen i Vesterålen

Miljøvernminister Børge Brende foretok i går den høytidelige åpningen av Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde i Vesterålen ved å kløyve ved.
Les mer


Bemanningen av det
nye Mattilsynet pågår

Bemanningen av det nye Mattilsynet er godt i gang. Det er nå ansatt direktør, åtte regionsdirektører og direktører for avdelingene i sentralleddet. Ansettelse av kommunikasjonsdirektør pågår. Ny administrerende direktør i Mattilsynet er Joakim Lystad.
Les mer


Markeringsdag
mot amalgam

Mandag 29. september blir det holdt et åpent møte på hotel Norrøna i Oslo der temaet bl.a. er de skadevirkninger tannfyllingsmaterialet amalgam kan medføre for foster, ammende mødre og barn.
Les mer


-Debio bør være selvskreven
økologisk sertifiseringsbedrift

Liv Anine Imset (43) mener Debio bør være selvskreven økologisk sertifiseringsbedrift i den nye matforvaltningen her i landet. Imset har et viktig verv som styreleder i Debio og hun er av den oppfatning at Debio fortsatt bør være utøvende kontrollinstans for økologisk primærlandbruk og for foredling, import og omsetning av økologiske varer i Norge.
Les mer


Kontantstøtten økte

Satsene for kontantstøtten økte fra 1. august i år med 657 kroner. Samtidig falt det ordinære småbarnstillegget bort.
Les mer


Hverdagshelten
Liv Svendsen (80)

Fem hverdagshelter fra hele landet er blitt hedret med en helt ny hedersbevisning fra Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Ildsjelprisen. En av prisvinnerne var 80 år gamle Liv Svendsen fra Stavanger. Hun fikk hedersbetegnelsen for sin innsats gjennom mange år i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Skolebarnforeldre bør
undervises i kosthold

Alle skolebarn bør spise sunn mat på skolen. Foreldrene må ta ansvaret. De bør få tilbud om undervisning i kosthold. Hvor mange elever skal få hverdagen ødelagt av mangel på ernæringsrik mat, før foreldre, skolemyndigheter og berørte departementer reagerer? Denne saken har vi slåss for i flere tiår.
Les mer


Norske mattradisjoner kan
bli ny positiv næringsvei

Forum for mat og mattradisjoner mener det skjer veldig mye positivt i norsk mattradisjon for tiden. Dette er bare i starten på en utvikling preget av kreativitet, aktivitet og optimisme rundt norsk matkultur. Flere og flere etterspør nettopp kultur, opplevelser, norsk mat og mattradisjoner.
Les mer


Utsettelse av maksprisen på barnehager
skaper forvirring blant småbarnsforeldre

-Etter at sentrale politikere i Regjeringen offentliggjorde at de vil prioritere utbygging av barnehager fremfor billigere barnehageplasser, har saken skapt full forvirring blant mange småbarnsforeldre. Det mener forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Småbarn og gravide
må ikke få amalgam

Norges Kvinne- og familieforbund ønsker et totalforbud mot bruk av amalgam i tennene til småbarn, ungdom og gravide. Forskning har vist at amalgam som inneholder det giftige stoffet kvikksølv, angriper sentralnervesystemet og skader immunforsvaret.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80