(Nett Kvinner & familie) Kvinner mellom 40 og 49 år bør foreløpig ikke delta i mammografiundersøkelser. Det mener norske forskere og flere forskningsmiljøer over hele verden.

Tekst: Bente
Nygård

Nett Kvinner & familie har spurt forsker Solveig Hofvind ved
Kreftregisteret om hun støtter synet på mammografi for kvinner fra fylte 40 år.

-Vi anbefaler ikke mammografiscreening til kvinner fra 40 år i dag. Det er
flere grunner til det. Kvinner før klimakteriet har et tettere brystvev. Bruk av
hormonpreparater påvirker også kjerteltettheten. Det betyr at kvinner mellom 40
og 49 år må undersøkes hvert år. En ting er at det er kostbart for samfunnet, et
annet problem er at vi i dag mangler fagfolk til en slik utvidelse, sier Solveig
Hofvind ved Kreftregisteret.

I Norge har det også pågått en debatt den senere tid om det er en
samfunnsmessig gevinst på screening av kvinner mellom 50 og 69 år, om
Mammografiprogrammet er verd pengene og ulempen.

-Nasjonalt helseråd i Norge gikk
i fjor høst ut og anbefalte at masseundersøkelser av kvinner med mammografi
ikke bør prioriteres i norske offentlige budsjetter?

-Jeg registrerte meldingen fra Nasjonalt helseråd, og jeg registrerte også
at ledelsen i Norges Kvinne- og familieforbund slapp til med innsigelseri
Dagsnytt med en gang meldingen kom. Da departementet i regi av helseminister
Dagfinn Høybråten etter noen timer rykket ut og slo fast at Mammografiprogrammet
skulle gjennomføres som planlagt, var den ballen heldigvis lagt død, sier
Solveig Hofvind.

Dersom det oppdages uregelmessigheter på røntgenbildene, blir kvinnene
kalt inn til en ny etterundersøkelse. Det sies at mange kvinner skremmes opp
unødvendig, er det riktig?

-Ja, det har vi fått høre. Bildene vurderes ved brystdiagnostiske sentra.
Sjansen for å få en ny innkalling er størst etter første gangs undersøkelse.
Etter hvert har man flere bilder å sammenligne med, og man kjenner kvinnens
brystvev. Noen blir nok litt redd, sier Hofvind. 

Kreftregisteret har utført en spørreundersøkelse for å få vite hvordan kvinnene opplevde
tilbudet om mammografiscreening. Svarene var overveldende positive, også blant kvinner
som fikk diagnostisert brystkreft.

-Nesten alle oppfordret sine medsøstre til å delta. Hvordan er
oppslutningen i dag
?

-De fleste kvinner synes de blir tatt godt vare på. Oppslutningen til nå har
vært svært bra, og det er viktig at så mange kvinner som mulig fortsetter å
benytte seg av dette mammografitilbudet, påpeker Hofvind.

-Norge er det eneste landet i Europa som har egenandel for
mammografiundersøkelser, kan ikke det utelukke noen fra å oppsøke
mammografisentrene?

-Det håper vi ikke. Vi regner med at egenandelen vil holde seg på et nivå,
som ikke utelukker noen fra å møte til undersøkelse, sier Solveig Hofvind som er
medlem i informasjonsgruppen i nettverket for europeisk brystscreening.