Justisminister Odd Einar Dørum har ansvaret for at det fortsatt ikke finnes landsomfattende statistikker over antall anmeldte kvinnemishandlingssaker her i landet.

Tekst: Wenche
Solberg-Hansen

 

Det
sier
leder av Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl, til
Nett til Kvinner & familie.

Ved utgangen av
året 2002, var grove og brutale overgrep mot kvinner like usynlig i voldsstatistikkene
til politiet. Det er bare politiet i Bergen og i Oslo som har opprettet et slikt
register. Norge er faktisk det eneste landet i Norden som ikke har foretatt en
nasjonal undersøkelse om omfanget av vold mot kvinner og barn.

 

Smaadahl
mener at manglende statistikker hos politiet og i helsevesenet, er med på å
undergrave eller usynliggjøre vold mot kvinner og barn i landet. I politiets
straffesakregister (STRASAK) 
”drukner” anmeldte kvinnemishandlingssaker i de generelle statistikkene
over vold/trusler.

 

-Familievold er
et stort samfunnsproblem som bør tas alvorlig. Det skal tas alvorlig.
Det har Justis- og politidepartementet og det nye Politidirektoratet bestemt. Direktoratet har
utgitt en egen håndbok, ”Politiets behandling av familievoldssaker”. Boka er
et av flere initiativ for å bedre
politiets arbeid med familievoldssaker. Det er prisverdig,
forteller Tove Smaadahl.

 

Bare
”husbråk”

Hun synes det er
oppsiktsvekkende at politiet fremdeles bruker ordet ”husbråk” i 2002 når de
definerer bråk og spetakkel i hjemmene. Kategorien rommer, ifølge Smaadahl, alt
fra festing og bråk til alvorlige familiekonflikter og kvinnemishandling.
Husbråk innebærer en overtredelse av politivedtektene og  kan være til sjenanse for naboene til
familien det gjelder.

 

-I de tilfellene husbråk gjelder en konflikt mellom mann og kvinne,
er det for det meste kvinner som tilkaller politiet, sier Smaadahl. Lederen av Krisesentersekretariatet
er oppgitt over at politiet ikke er blitt flinkere til å sette søkelyset på sin
egen registreringspraksis av kvinnemishandling.

 

Usynlige
barn

-Barnas
lidelser er fremdeles like usynlige
i politiets voldsstatistikker. Det er direkte oppsiktsvekkende at ikke Norge
som det eneste landet i Norden, har foretatt en nasjonal undersøkelse over omfanget
av vold mot kvinner og barn her i landet. Like oppsiktsvekkende er det
at ikke justisminister Odd Einar Dørum og ledelsen i det nye Politidirektoratet,
har sørget for at begrepet ”kvinnemishandling”, er kommet i de årlige
voldsstatistikkene. Et sentralregister skulle ha vært på plass for flere år
siden. Men det er vel ikke penger på budsjettet til å prioritere innkjøp og opplæring
av nye dataprogrammer, mener lederen av Krisentersekretariatet.