(Nett Kvinner & familie) Da den store kvinnemessen i Fredrikstad i 2003, Kvinner Viser Vei, ble avlyst, tok driftige kvinnene i KRU-Østfold (Kvinner, Ressurs og Utvikling i Østfold) initiativ til en helt ny messe.

Tekst: Vigdis Nordhaug Hauglum

Messen

som har fått navnet “Grenseløse kvinner”, arrangeres i Østfoldhallen 22.–25. i mai i

år. Styreleder i
KRU-Østfold, Tove Andreassen, sier i en samtale med Nett
Kvinner & familie, at hun ble fryktelig lei seg, da beskjeden kom
om at en ikke greide å stable en ny
Kvinner Vise Vei-messe på beina i 2003 i Fredrikstad. Kvinner Viser Vei har
vært en stor suksess i mange år og ble i fjor avviklet i Stavanger
Forum.

2003 skulle messen arrangeres i Fredrikstad, men ble avlyst. Tove Andreassen har
vært engasjert i KRU-Østfold siden starten i 1994 og
sammen med de andre medlemmene i KRU-Østfold, så hun behovet for en ny
arena hvor kvinner kan få synliggjort sitt engasjement, enten i form av organisasjonsarbeid eller
næringslivsvirksomhet.

-VI HAR FÅTT TIL ET unikt samarbeid med kvinner i Dalsland i
Sverige og med Innovasjonssenteret i Sarpsborg ved Høgskolen i Østfold.
”Grenseløse Kvinner” er et interregionalt prosjekt, et økonomisk støttet
EU-prosjekt. Innovasjonssenteret i Sarpsborg, som jobber med å få frem kvinner i
en prosess, har stilt eget prosjektkontor til rådighet, samt et kontor i
Rådhuset i Fredrikstad, forteller Tove Andreassen. Hun legger til at KRU-Østfold
også vil samarbeide med med ”Hvem produserer Hva+”-messen, som går av stabelen
på samme tidspunkt i Østfoldhallen..

-VÅR MESSE VIL BLI avviklet i samme ånd som Kvinner Viser
vei sitt opplegg ”Brobygging”, og ”Grenseløse Kvinner er jo i aller høyeste grad
brobygging. Det vil bli lagt opp til et omfattende program også innenfor kultur
og seminarer, opplyser styrelederen i KRU-Østfold, Tove Andreassen.

KRU-ØSTFOLD er åpen for alle kvinner i Østfold som vil
utvikle seg faglig og personlig. Formålet er å bidra til kvinners utvikling og
engasjement innen næringsliv, offentlige virksomheter, politiske fora og
lignende. Videre skal organisasjonen synliggjøre kvinner som kan være forbilder
for andre, heve kompetansen og selvfølelse, være rådgivere i
bedriftsetableringer og ved utfordrende situasjoner i arbeislivet. KRU skal også
hjelpe kvinner til å sette fokus på personlig vekst, knytte kontakter med
kvinner i andre regioner og land ved å ha kontakt med andre kvinnenettverk.