Nett Kvinner & familie) Landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund har gått inn for bedre kartlegging og overvåking av matvarer i butikkene.

Tekst: Bente Nygård

Snart kan den bevisste forbrukeren, ved hjelp av scanning av matvaren inne i
butikken, få vite alt om varens innhold, blant annet tilsetningsstoffer og
genmodifiserte bestanddeler, bruk av sprøytemidler,  produsent og opprinnelsesland.

Dette er noen av kravene, som ble sendt
fra ”matseminaret” i regi av Nordisk Ministerråd (NMR) i Hurdal for en tid
tilbake og som landsstyret i Norges Kvinne- og familieforbund har
sluttet seg til.

Scenariet som skisseres innledningsvis, hører nok til litt inn i fremtiden,
men skal ”forbrukeren” få økt innflytelse på myndighetenes utforming av
matpolitikken, slik prosjektgruppen i Nordisk Ministerråd har anbefalt, må
nye grep tas og mye gjøres annerledes enn i dag.

MÅLET FOR

landsbruksmyndighetene i
de nordiske land er at vi, Norden, skal
framstå som et fyrtårn for å ”trygge
matvarer av høy kvalitet gjennom
en sunn produksjon”. Skal dette
lykkes, må vi få en
dialog med både matvaremyndigheter og matvarekjeder.

Det må i enda sterkere grad enn tidligere settes fokus på kjedenes makt,
på produksjon og omsetning av lokaldyrket mat, økologisk mat og økonomisk støtte
til lett tilgjengelige fora. Det er viktig at forbrukerne får bedre informasjon
om hva matvarene innholder av farlige
stoffer.

Landbruksmyndighetene produsenter og omsetningsledd må samarbeide med
forbrukerne gjennom deres organisasjoner på et ganske annet plan enn det gjøres
i dag. Det mener Norges Kvinne- og familieforbund.

På “matseminaret”

i regi
av Nordisk Ministerråddeltakere i fjor var deltakerne
håndplukket fra både forbrukerorganisasjoner og
omsetningsledd og næringsliv. Det deltok
tre deltakere fra hvert land,
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

De norske deltakerne representerte Miljøheimevernet, Forbrukerrådet, Norges
Kvinne- og Familieforbund, Hakongruppen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening,
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, i tillegg til Statens
Næringsmiddeltilsyn, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Barne- og
Familiedepartementet og Landbruksdepartementet, som hadde hovedansvaret for
NMR-seminaret.