450 av Forsvarets bygninger og anlegg skal fredes og bevares for fremtiden. Fredningen har som formål å bevare og sikre et representativt utvalg bygninger og anlegg knyttet til hele spekteret av Forsvarets virksomhet, melder Miljøverndepartementet.

Fredningen ble i dag markert gjennom en høytidelig seremoni i Krigsskolens lokaler hvor både forsvarsminister Kristin Krohn Devold og miljøvernminister Børge Brende deltok.

Persaunet leir i Trondheim var en høystatus forlegningsleir for tysk ubåtpersonell. Sammen med ubåtstasjonen på Laksevåg ved Bergen hadde stasjonen i Trondheim havn som oppgave å støtte ubåtoperasjoner i Nord-Atlanteren. 

Hele landet
De fredete objektene er fordelt over hele landet på 84 lokaliteter, fra Lista flystasjon i sør til Svanvik grensestasjon i nord.

De fredete kulturminnene skal vise den militærhistoriske utviklingen i Norge fra 1700-tallet og frem til i dag.

Formålet er videre å sikre kulturminnene som representative eksempler for ulike perioder av denne utviklingen.

Sentral institusjon
– Militærhistorien er ikke bare fortellingene om konger og kriger. Den er også fortellingen om samfunnets utvikling, sier miljøvernminister Børge Brende til odin.no. 

Han mener at Forsvaret har vært en av statens mest sentrale institusjoner opp gjennom historien, og har satt sitt preg på generasjoner.

– Det er en meget sentral del av Norges historie vi er med på å frede her i dag, sier miljøvernminister Børge Brende.

Se fylkesoversikt

Kilde: Miljøverndepartementet