Forbrukerne skal få større innflytelse på norsk matpolitikk. Det går Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet inn for.

I dag ble “Handlingsplan for forbrukerretting av matpolitikken” lansert på et seminar der også Mattilsynet, Matportalen og Forbrukerrådet deltok.

Det er første gang de fire departementene sammen tar et initiativ for å øke forbrukernes innflytelse på utformingen av matpolitikken.

Ressursgruppe
Av viktige tiltak forankret i planen er prosjektet “Matpolitiske forbrukerpanel”, “Trygg Mat undersøkelsen” og “Forbrukerdeltakelse i internasjonale fora”.

De fire departementene vil sammen med Mattilsynet utgjøre en ressursgruppe som skal arbeide med å gjennomføre tiltakene i “Handlingsplan for forbrukerretting av matpolitikken”.

Helsetrygg mat
Et fundamentalt hensyn i matpolitikken er at maten er helsemessig trygg. Dette innbærer at maten ikke skal kunne forårsake sykdom eller helseskade hos forbrukerne.

Ifølge handlingsplanen til departementene, må dette hensynet ivaretas gjennom hele produksjonskjeden frem til forbruker.

Forbrukerne skal heller ikke villedes om matens opprinnelse, tilvirkning, art, mengde, sammensetning, produksjonsmetode eller andre forhold som kan være av betydning, skriver Landbruksdepartementet.

Kilde: Landbruksdepartementet