Bare 1 av 10 kvinner er toppledere, men likevel blir det stadig flere kvinnelige ledere. Størst andel kvinnelige ledere finner vi i mellomsjiktet, spesielt innen undervisnings- og omsorgssektoren, skriver Statistisk sentralbyrå.

Kvinners månedslønn utgjorde i gjennomsnitt knappe 84 prosent av menns i 2002. Forskjellen i lønn varierer betydelig fra en næring til en annen, mellom ulike utdanninger og aldersgrupper.

Parallelt med økende utdanning og yrkesaktivitet fra midten av 1960-tallet, er kvinner stadig blitt eldre før de får barn.

Mindre tid på husarbeid
Siden 1986 og frem til i dag har gjennomsnittsalderen ved første fødsel økt fra 25 år til 28 år. Kvinner bruker mindre tid til husholdsarbeid i dag enn på begynnelsen av 1970-tallet, mens menn bruker mer tid. 

Tendensen er likevel at kvinner fremdeles bruker mer tid enn menn til husholdsarbeid, skriver Statistisk sentralbyrå.

Velger tradisjonelt
Omtrent like mange kvinner og menn har høyere utdanning i dag. Likevel velger de fleste fremdeles tradisjonelt. Kvinner utdanner seg oftere innen omsorg og undervisning, menn innen teknikk og naturvitenskap.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har kvinners yrkesaktivitet økt sterkt. Fra midten av 1970-tallet og frem til i dag, er nesten like mange kvinner som menn i jobb. Fremdeles finnes likevel typiske kvinne- og mannsyrker, og langt flere kvinner enn menn jobber deltid.

Kilde: Statistisk sentralbyrå