Fra 1. mai ble det innført nasjonale regler for maksimalpris og søskenmoderasjon. Regjeringen kompenserer barnehagene med 11 millioner ekstra som en følge av de nye reglene om søskenmoderasjon.

Det melder Barne- og familiedepartementet
i dag. Barnehagene er sikret offentlig finansiering for å innføre maksimal foreldrebetaling fra 1. mai, framholder regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

De statlige driftstilskuddene ble hevet med 33 prosent for de private barnehagene og 19 prosent for kommunale barnehager i august 2003.

Ifølge departementet var denne økningen tilstrekkelig til at mange barnehager allerede da ble i stand til å legge seg innenfor maksimalprisen.

Justert driftstilskudd
Det var en klar forutsetning at økningen i statstilskuddet skulle brukes til redusert foreldrebetaling. Drifttilskudd til barnehager er en overslagsbevilgning.

Det vil si at staten finansierer de kostnader som følger av endringer i antall barn, alder og oppholdstid i barnehagene.

Utbyggingen av nye barnehageplasser i 2003 ble noe lavere enn det som var lagt til grunn for årets budsjett.

Redusert budsjettpost
Som følge av dette blir anslaget på 8,993 milliarder kroner i statlig driftstilskudd for 2004 justert ned med 215 millioner kroner.

Når 11 millioner kroner settes av som kompensasjon for søskenmoderasjon, blir budsjettposten redusert med 204 millioner kroner.

Målet er en fortsatt betydelig økning i antall barn og plasser i barnehage. All økning som finner sted i 2004 vil bli finansiert, skriver departementet. 

Kilde: Barne- og familiedepartementet