mai 2004


Kvinneopprør mot den
nye pensjonsordningen

Norges Kvinne- og familieforbund og 15 andre kvinneorganisasjoner over hele landet, maner nå til opprør mot forslaget til ny pensjonsordning som de mener er tilpasset inntektslivet og ikke kvinnelivet.
Les mer


Nå vil du få utbetalt
bostøtte hver måned

Heretter vil du få utbetalt bostøtten hver måned. Det skjer fra og med mai i år. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg mener dette er mer tilpasset mottakernes behov og vil gjøre det lettere å styre økonomien i forhold til utgiftene.
Les mer


Kosmetikk er en cocktail
av skadelige kjemikalier

Kosmetikkmarkedet er en cocktail av skadelige kjemikalier. Det norske regelverket er så kraftig utdatert at kosmetikkprodusentene fritt kan selge varer med skadelige stoffer, skriver Forbrukerrådet.
Les mer


Mindre forskjeller
i foreldrebetalingen

Det er blitt mindre forskjeller i foreldrebetalingen mellom private og kommunale barnehager. Gjennomsnittlig maksimumssats i kommunale barnehager var om lag 2 900 kroner per januar 2004, mens minimumssatsen var rundt 1 450 kroner. Foreldrebetalingen i private barnehager var i snitt i underkant av 2 850 kroner, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB):
Les mer


Innvandrergutter sliter
mer enn norske gutter

Innvandrergutter sliter mer enn etnisk norske gutter, mens det ikke er forskjeller mellom jentene i de to kulturgruppene. Dette går frem av doktoravhandlingen til Brit Oppedal, skriver Folkehelseinstituttet.
Les mer


Barnehager med makspris
kutter innkjøp av leker

Barnehager med makspris kutter innkjøp av leker, vedlikehold og bruk av vikarer, skriver Kommunal Rapport.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80