I dag starter landets største bilbelteaksjon. Rundt 25 000 bilister skal sjekkes for bruk av bilbelte frem til søndag 16. mai. Årets aksjon blir den mest omfattende noen gang med 140 kontrollposter landet over, skriver NTB i en pressemelding.

Det er en solid økning fra fjorårets 109 kontrollsteder, og det høyeste antallet siden bilbelteaksjonen så dagens lys i 1997.

Rundt 25 000 bilister skal sjekkes for bruk av bilbelte mandag 10. mai til søndag 16. mai. Det er liten tvil om at aksjonen trengs.

I 2003 ble 280 drept på norske veier og 11 601 personer ble skadd, viser tall fra Statistisk sentralbyrå, skriver NTB. 

Liv kunne vært spart
Ifølge Tore Vaaje, trafikkforsker i Gjensidige NOR, blir rundt 100 personer drept hvert år fordi de ikke bruker bilbelte.

Hadde de gjort det, ville 50 av disse livene vært spart. Med både kollisjonsputer og bilbelte ville 60 av 100 overlevd.

– Et gjennomsnittsår ville nesten hver tredje drepte i trafikken vært spart hvis de brukte belte, sier direktør Leif A. Ellevset, i Trygg Trafikk.

God samfunnsøkonomi
Han understreker at dette er like viktig på korte som lange turer. I tillegg til å spare liv og helse er beltebruk svært god samfunnsøkonomi.

En økning av bruken på bare en prosent ville årlig reddet to til tre menneskeliv, betydd 30 færre skadde og nesten 85 millioner kroner i sparte kostnader for norske skattebetalere.

Administrerende direktør Jan Johansen i NAF hilser årets aksjon velkommen.

– Vi er svært opptatte av sikkerhet i trafikken og mener dette er et godt tiltak i den sammenheng. Vi ser et klart behov for kampanjen, sier han, men understreker samtidig at NAF opplever en positiv effekt av syv år med aksjoner.

Fokus på korte turer
Målet for Bilbelteaksjonen 2004 er at minst 95 prosent av førere og passasjerer skal bruke belte i 2005.

Under fjorårets kontroller svarte så mange som 31,2 prosent at de ikke alltid sikret seg i bil. I år rettes et spesielt fokus på bruk av belte på kortere turer, at voksne skal sikre seg i baksetet og kollisjonsputer og bilbelte, særlig i forhold til barn i bil.

Tiltaket er et samarbeid mellom Politiet, Statens vegvesen, Gjensidige NOR, Norges Automobilforbund og Trygg Trafikk. Rundt 1000 personer deltar på kontrollpostene og informerer bilistene om viktigheten av å sikre seg i bil, skriver NTB.

Kilde: NTB