Veitrafikk er den aller viktigste kilden til støyplager i Norge. Veitrafikken stod for bortimot 80 prosent av plagene i 2002, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Industri, jernbane, luftfart og bygg og anlegg bidro alle med 4 prosent, mens næringsvirksomhet sto for 3 prosent.

Statistisk sentralbyrå publiserer nå reviderte tall for støybelastning og støyplage i Norge etter at det ble oppdaget to feil i tallene i artikkelen som ble publisert 7. januar 2004.

Ifølge SSb førte den ene feilen til at støyplagen knyttet til industri og næringsvirksomhet var overestimert, mens den andre overestimerte nedgangen i plage fra jernbanen. 

Nasjonal målsetning
Stortinget har vedtatt en nasjonal målsetning om at støyplagene skal reduseres med 25 prosent innen 2010 i forhold til 1999.

Veitrafikk er den desidert viktigste kilden til støyplager i Norge. Foreløpige tall viser at veitrafikken stod for 79 prosent av plagene i 2002.

Skytefelt
Støy fra skytefelt, produkter som for eksempel gressklipper, snøscooter med mer, trikk og T-bane, finnes det foreløpig ikke tall for. Dette er planlagt inkludert i senere versjoner av nasjonal støymodell, skriver Statistisk sentralbyrå.

Kilde: Statistisk sentralbyrå