Økologisk mat kan i løpet av få år bli atskillig billigere. Forsøk hos Planteforsk på Jæren viser at økologisk dyrking i veksthus, kan gi avlinger på nesten samme nivå som ved bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler, skriver Landbruksdepartementet.

Økologisk produksjon stiller imidlertid større krav til både dyrker og plantemateriale.

Ved Planteforsk Særheim forskingssenter på Jæren er man i gang med et prosjekt som skal utvikle dyrkingsmetoder for å gjøre økologisk produksjon konkurransedyktig.

Mer krevende
Økologisk veksthusproduksjon er mer krevende enn tradisjonell produksjon. Kulturen må følges opp tettere, og en må regne med høyere arbeidskostnader.

Forbrukerne vil ha økologisk Økologiske matvarer tar en stadig større andel av markedet i Norge og flere forbrukere etterspør økologiske produkter i butikkene.

Betalingsvillighet
Økt oppmerksomhet og bevissthet om miljøspørsmål, og større fokus på dyrevelferd er blant årsakene til at forbrukere ønsker å kjøpe økologiske produkter.

Undersøkelser viser at det også er økt betalingsvillighet for økologiske matvarer, skriver Landbruksdepartementet på sine nettsider.

Kilde: Landbruksdepartementet