apr 2004


Dåvøy deler ut 21 nye
barnehagemillioner

Barne- og familieminister Laila Dåvøy deler ut 21 nye barnehagemillioner på 15 kommuner. Halvparten av midlene, hele 10,6 millioner går til Stavanger. Det er bare Bærum og Oslo som har fått mer fra skjønnspotten, skriver Kommunal Rapport.
Les mer


Slutt på de radioaktive
utslippene i Sellafield

- Tenk at de omstridte radioaktive utslippene i Sellafield i England er løst. Det er utrolig at britiske myndigheter i dag har gitt tillatelse til bruk av en ny rensemetode som reduserer utslippene fra technetium-99 fra Sellafieldanlegget med over 90 prosent, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Matforsk på Ås
med sunnere mat

I løpet av de siste tretti årene har den norske gjennomsnittsmann (40 år) gått opp 9,1 kilo og gjennomsnittskvinnen (40 år) er blitt 3,7 kilo tyngre, mens barna har lagt på seg to-tre kilo.
Les mer


Kvalitetssikring av
alle barnehager

Barne- og familieminister Laila Dåvøy ønsker å kvalitetssikre barnehagene. En arbeidsgruppe skal drøfte og beskrive kjennetegn ved kvalitet i barnehagene. Gruppen skal vurdere behovet for nye og reviderte virkemidler i lys av endrede rammebetingelser.
Les mer


Arbeidstilsynet deles
inn i syv regioner

(Nett Kvinner familie): Arbeidstilsynet skal deles inn i syv regioner istedenfor åtte. Agderfylkene slås sammen til en region som lokaliseres til Skien. Regionkontoret for Nord-Norge skal legges til Finnsnes i Midt-Troms.
Les mer


– Hør på ungdommene
med innvandrerbakgrunn

- Ungdom med innvandrerbakgrunn må bli hørt. Jeg vil ha fram de unges egen virkelighetsbeskrivelse. Ungdom med innvandrerbakgrunn møter andre muligheter og andre utfordringer enn annen ungdom og deres foreldre gjør, sier statsråd Erna Solberg.
Les mer


Ungdomskriminalitet
har gått en del tilbake

Simple, grove tyverier og narkotikaforbrytelser er de vanligste hovedforbrytelsene for 15-17- åringer her i landet. Men i 2002 ble det registrert en nedgang i ungdomskriminaliteten på 17 prosent.
Les mer


Samboere med felles barn
er familietypen som øker

Stadig flere samboerpar med felles barn under 18 år er familietypen som har økt mest de siste årene, fra 59 600 til 98 000 par på 10 år, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Familier med store barn
har fått dårligere inntekt

Familier med store barn har fått dårligere inntekt. Gjennomsnittlig inntekt etter skatt for par med store barn utgjorde 506 000 kroner i 2001. Dette var en nedgang på drøyt 6 000 kroner fra året før, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


1 075 700 barn
er bosatt i Norge

1 075 700 barn og unge bodde i landet ved inngangen til 2003. Dette er 8 200 flere enn ved forrige årsskifte. Barn og unge utgjorde dermed omtrent en fjerdedel av befolkninge, viser tall for folkemengden i Norge.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80