Familier med store barn har fått dårligere inntekt. Gjennomsnittlig inntekt etter skatt for par med store barn utgjorde 506 000 kroner i 2001. Dette var en nedgang på drøyt 6 000 kroner fra året før, skriver Statistisk sentralbyrå.

Blant familier med små barn (0-6 år) registrete vi bare en svak økning på inntekten sammenlignet med år 2000. Med par med barn menes her ektepar med barn og samboerpar med minst ett felles barn.

Denne nedgangen kom etter en bra periode efamiliene. Familier med barn var blant inntektsvinnerne på 1990- tallet.

Par med barn økte sine inntekter med 31 prosent fra 1990 til 2000, viser Statistisk sentralbyrås analyser av barnefamiliers inntektsutvikling på 1990-tallet. Enslige forsørgeres inntekter økte med 23 prosent i samme tidsperiode.

Store regionale forskjeller
Det er relativt store regionale forskjeller i familieinntektene. For par med barn 0-6 år fant vi de høyeste inntektene i Oslo og Akershus, med et gjennomsnittlig nivå på over 511 000 kroner.

Lavest inntektsnivå blant denne typen barnefamilier fant vi i Trøndelag, om lag 18 prosent lavere enn inntekt etter skatt i barnefamilier fra Oslo og Akershus.

For parfamilier med større barn 7-17 år var igjen inntekten etter skatt høyest i Oslo og Akershus og lavest i Nord Norge og Trøndelag, opplyser SSB.

Les mer 

Kilde: Statistisk sentralbyrå