Simple, grove tyverier og narkotikaforbrytelser er de vanligste hovedforbrytelsene for 15-17- åringerher i landet. Men i 2002 ble det registrert en nedgang i ungdomskriminaliteten på 17 prosent.

6 100 straffereaksjoner blant 15-17 åringene her i landet ble behandlet, mot 7 300 i 2001. Ungdom blir ofte straffet med forelegg.

De store endringene de to siste årene kan ha sammenheng med et varierende registreringstempo. I statistikken telles registrerte reaksjoner, ikke avsagte, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ulik registrering
Grunnen er at det kan gå lang tid før alle reaksjoner avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet blir hentet fra.

Den store nedgangen i 2002, og den store økningen året før, har derfor ikke bare sammenheng med endringer i antall avsagte straffereaksjoner, men også med et varierende tempo i registreringen av sakene.

Kortere behandlingstid
Riktignok ble det i 2001 avsagt betydelig flere reaksjoner enn året før, som følge av flere tiltak for å korte ned behandlingstiden i straffesaker. Samtidig ble registreringen av rettskraftige straffereaksjoner intensivert.

Forsinkelser ble innhentet, og restansen av uregistrerte saker ved utgangen av 2001 var lavere enn vanlig. Resultatet var en uvanlig stor økning av antall registrerte reaksjoner i 2001, med en påfølgende stor nedgang i 2002, skriver SSB. 

Les mer

Kilde: Statistisk sentralbyrå