Barne- og familieminister Laila Dåvøy deler ut 21 nye barnehagemillioner på 15 kommuner. Halvparten av midlene, hele 10,6 millioner går til Stavanger. Det er bare Bærum og Oslo som har fått mer fra skjønnspotten, skriver Kommunal Rapport.

Nå har også forsøkskommunene fått sin skjerv av skjønnspotten til barnehagereformen. Barne- og familiedepartementet fordeler 21 millioner kroner på 15 kommuner.

En uke etter resten av Kommune-Norge, får også de siste 20 kommunene vite hva de får av skjønnsmidler. Dette er de kommunene som har deltatt i forsøket med rammefinansiering.

Friske midler
Fem av dem har ventet forgjeves på friske midler. 15 kan kassere inn til sammen drøyt 21 millioner. Stavanger får nesten 10,6 millioner kroner.

I hele landet er det bare Bærum og Oslo som har fått mer fra skjønnspotten til Laila Davøy (KrF). Tønsberg, Lillehammer og Alta får også sekssifrete beløp for å klare makspris og likebehandling fra 1. mai.

210 millioner
Med 4,3 millioner kroner havner Tønsberg på en åttende plass på landsoversikten, mens Lillehammer med 3 millioner blir nummer 13. Også Alta havner høyt opp på lista med sine 1,5 millioner. Mindre beløp kommer til Søgne, Hurdal, Randaberg, Frogn, Meldal, Orkdal, Råde, Etne, Nord-Odal, Flakstad og Namdalseid. Verken Nord-Aurdal, Norddal, Nordreisa eller Nore og Uvdal får noen ting.

Totalt i landet er det 149 kommuner som må iverksette reformen uten ekstra statlige midler. Totalt 210 millioner er nå fordelt, skriver Kommunal Rapport.

Kilde: Kommunal Rapport