apr 2004


Kundeflukt og flere
nye gebyrer fra SAS

Det meldes om økonomisk tubulens og kundeflukt for SAS. Derfor har flygiganten innført en rekke nye gebyrer, skriver forbrukerportalen.no.
Les mer


Flere barn fødes
med keisersnitt

Antall keisersnitt øker. Det er særlig kvinner over 35 år som forløses med keisersnitt. Kvinner i 20 til 35 års alderen er sjelden innom operasjonsstuen for å føde barn, skriver Folkehelseinstituttet.
Les mer


200 000 barn
går i barnehage

83 prosent av alle 3-5- åringer her i landet hadde barnehageplass ved utgangen av 2002. Totalt for hele aldersgruppen 1-5 år var dekningsgraden på 66 prosent. Økningen var på 2,6 prosentpoeng fra 2001, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Hver sjette barnevernsinstitusjon
har fått avslag om godkjenning

(Kvinner & familie): Hver sjette barnevernsinstitusjon har fått avslag på sin søknad om godkjenning, skriver Kommunal rapport.
Les mer


200 millioner kroner
til barnehagedriften

Barne- og familieminister Laila Dåvøy fordelte i dag i underkant av 200 millioner kroner til landets kommuner. Dette er første tildeling av skjønnsmidler til barnehagedrift i 2004. Bærum kommune fikk mest av barnehagepotten med 12,9 millioner, mens Oslo fikk 12,6 millioner.
Les mer


Økende fare
for skogbrann

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) advarer mot økende skogbrannfare. Brannvesenet har allerede rykket ut til flere skog- eller lyngbranner, særlig i sørlige og vestre strøk av landet.
Les mer


Vestfold har landets beste
jordsmonn til matproduksjon

(Kvinner & familie): Vestfold har et av landets beste jordsmonn til matproduksjon. Faktisk er jordsmonnet så bra at det kan dyrkes langt mer potet enn det gjøres i dag. Det viser en statistikk som Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har utarbeidet.
Les mer


Erna og Valgjerd ber
for kirkeøkonomien

Statsrådene Valgerd Svarstad Haugland (KrF) og Erna Solberg (H) har i et felles rundskriv bedt alle landets kommuner sørge for tilfredsstillende drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, skriver Kommunal Rapport.
Les mer


Arbeidskraftstrøm
fra Sverige til Norge

Syv ganger så mange svensker jobbet i Norge enn nordmenn i Sverige i 2001. Svenskene jobbet hovedsakelig i Oslo og på det sentrale Østlandet. De fleste nordmennene arbeidet i grenseområdene på svensk side, eller i Stockholm.
Les mer


– Norsk vindkraft er
en sovende gigant

- Potensialet for ny energiproduksjon ved utbygging av vindkraft i Norge er enormt. De nye planlagte prosjektene vil gi ny energi tilsvarende produksjonen fra 3 gasskraftverk.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80