(Nett Kvinner familie): Arbeidstilsynet skal deles inn i syv regioner istedenfor åtte. Agderfylkene slås sammen til en region som lokaliseres til Skien. Regionkontoret for Nord-Norge skal legges til Finnsnes i Midt-Troms

Det er den nye arbeids- og administrasjonsministeren, Morten Andreas Meyer, som har foretatt en gjennomgang av organiseringen og regionaliseringen av det fremtidige Arbeidstilsynet.

-Jeg slutter meg til departementets tidligere vurdering om Arbeidstilsynets fremtidige strategi og den organisasjonsstruktur som er nødvendig for å gjennomføre denne på best mulig måte, sier arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer.

Syv regionkontorer
Oslo, med regionkontor i Oslo
Østfold og Akershus, med regionkontor i Moss
Buskerud, Oppland og Hedmark, med regionkontor på Hamar
Vestfold, Telemark og Agder, med regionkontor i Skien
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, med regionkontor i Bergen
Møre og Romsdal og Trøndelag, med regionkontor i Trondheim
Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard, med regionkontor på Finnsnes

– Denne modellen innebærer at Agderfylkene samles i en region. Dette ivaretar på en god måte behovet for få og sterke regioner som kan bygge opp solide faglige kompetansemiljøer. Denne inndelingen er også i tråd med pågående og planlagte samarbeidsprosesser i regionene og brukernes behov, sier Meyer.

Meyer mener tettstedet Finnsnes i Midt-Troms ligger sentralt plassert i regionen, mellom Harstad, Narvik og Tromsø, og at en slik lokalisering vil gjøre det mulig å knytte til seg kompetanse fra alle disse større byene.

-Det er derfor besluttet å plassere Arbeidstilsynets regionkontor i Nord-Norge til Finnsnes, sier arbeids- og administrasjonsminister Meyer.

Kilde: Arbeids- og administrasjonsdepartementet